[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

กรดคาร์บอกซิลิก
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์/คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์


 

[Under Construction]

Home
Up
การเรียกชื่อกรด
สมบัติกรดคาร์บอกซิลิก
ประโยชน์ของกรด

 

 

 

4.3 กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid)

 

กรดคาร์บอกซิลิก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C  H  และ O โดยมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl :  หรือ )

มีสูตรทั่วไปเป็น RCOOH หรือ    หรือ RCO2H หรือ CnH2nO2 เมื่อ R เป็นหมู่แอลคิล  หมู่แอริล  หรือไฮโดรเจน

 

กรดแอซีติก (Acetic acid)

 

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:02 +0700
Hit Counter