[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

พอลิเมอไรเซชันควบแน่น
พอลิเมอไรเซชันควบแน่น พอลิเมอไรเซชันแบบเติม ทดลองเตรียมพอลิเมอร์ แหล่งเรียนรู้พอลิเมอร์


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

1. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation polymerization reaction)

 

พอลิเมอไรเซชันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น (step or condensation polymerization) โดยทั่วไปใช้มอนอเมอร์ 2 ชนิด ที่มีหมู่ฟังก์ชัน (หมู่แสดงสมบัติเฉพาะตัว) สองหมู่ในโมเลกุล กลไกการเกิดปฏิกิริยาไม่แตกต่างกับการเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นของโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (esterification) มอนอเมอร์กลุ่มสำคัญที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา เช่น กลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก, กลุ่มเอมีน และกลุ่มแอซิดแอนไฮไดรด์ เป็นต้น พอลิเมอร์ที่สำคัญทางการค้า เช่น พอลิเอสเทอร์จากเอทิลีนไกลคอล และไดเมทิลทาเรฟทาเลต และเส้นใยไนลอน ซึ่งเป็นพอลิเอไมด์ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นมอนอเมอร์ที่แสดงสมบัติเฉพาะตัวมากกว่า 2 หมู่ โครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ได้จะเกิดเป็นกิ่งก้านสาขา และกิ่งก้านสาขานั้นอาจเกิดการเชื่อมโยงภายในโมเลกุลหรือกับโมเลกุลอื่น เกิดเป็นพอลิเมอร์เชื่อมโยง (crosslinked polymer) หรือ พอลิเมอร์แบบร่างแห (network polymer)

เกิดจากมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า 1 หมู่  ทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นพอลิเมอร์ และได้สารโมเลกุลขนาดเล็กเป็นผลพลอยได้ เช่น น้ำ แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์  แอมโมเนีย หรือเอทานอล  เช่น ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะดิปิกกับเฮกซะเมทิลีนไดเอมีน ได้พอลิเมอร์ที่มีชื่อสามัญว่า ไนลอน 6,6 

 

 

หรือ

 

 

ตัวอย่างพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น

 

มอนอเมอร์ /พอลิเมอร์

สมบัติ

การนำไปใช้ประโยชน์

 

ไดเมทิลเทเรฟทาเลต

+

เอทิลีนไกลคอล

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

(PET)

 

 

– แข็ง ง่ายต่อการย้อมสี

– ทนความชื้น

– เหนียว

– ทนต่อการขัดถู

 

 

– เส้นใย เอ็น แห อวน เชือก ด้าย

– เส้นเทปวีดิโอ เทปเพลง

– ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำดื่มชนิดแข็งและใส

– สารเคลือบรูปภาพ

– หินอ่อนเทียม แก้วเทียม

 

เฮกซะเมทิลีนไดเอมีน

+

กรดอะดิปิก

พอลิเอไมด์ (PA)

 

– เหนียว

– ผิวเรียบ

– ทำความสะอาดง่าย แห้งเร็ว

– ยืดหดได้

– ทนต่อการขัดถู

– ไม่ทนต่อการใช้นอกอาคาร

 

 

– เชือก เส้นด้าย

– ถุงน่อง

– ชุดชั้นใน

– ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เกียร์ เฟือง ปลอกหุ้มสายไฟฟ้า

 

บิส–ฟีนอลเอ

+

ฟอสจีน

พอลิคาร์บอเนต (PC)

 

 

– เหนียว

– ใส

– ทนความร้อน

– ทนแรงกระแทก

– ไม่ชื้นง่าย

– ติดไฟแล้วดับเอง

 

 

– กล่องบรรจุเครื่องมือ

– เครื่องโทรศัพท์

– ขวดบรรจุน้ำดื่มขนาดใหญ่

– ขวดนมเด็ก

– ภาชนะใสที่ใช้ทดแทนเครื่องแก้ว

 

1,4–บิวเทนไดออล

+

เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต

พอลิยูรีเทน (PU)

 

 

– ยืดหยุ่น

– ทนต่อการขีดข่วนได้ดี

– ทนต่อตัวทำละลาย

– ทนต่อแรงกระแทก

 

– เส้นใย ทำชุดว่ายน้ำ

– ล้อรถเข็น

– น้ำยาเคลือบผิว

– โฟมบุเก้าอี้

 

ฟีนอล

+

ฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ (PF) (เบกาไลต์)

 

 

– แข็ง เปราะ

– ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูง

– ทนสารเคมี

– เป็นฉนวนไฟฟ้า

 

– กาว

– แผงวงจรไฟฟ้า

 

ยูเรีย

+

ฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (UF)

 

 

– แข็ง เปราะ

– ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูง

– ทนสารเคมี

 

– แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

– กาว

– โฟม

 

เมลามีน

+

ฟอร์มาลดีไฮด์

พอลิเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ (MF)

 

 

– ทนสารเคมี

– กันน้ำได้ดี

 

 

– แผงวงจร

– เส้นใยผ้าเพื่อกันน้ำ

– หูหม้อ หูกระทะ ด้ามภาชนะเครื่องครัว

– ถ้วยจาน

 

 

Polycarbonate

Polycarbonate

 

พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (UF : Urea formaldehyde)

 

 

 


การเกิดพอลิเมอร์ ] โครงสร้างพอลิเมอร์ ] สมบัติของพอลิเมอร์ ] แบบทดสอบชุดที่ 4 ] ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ] เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ] วีดิโอพอลิเมอร์ ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:03 +0700
Hit Counter