[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การแปลงสภาพโปรตีน2
การแปลงสภาพโปรตีน2 แบบฝึกหัด ชุดที่ 4


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

การนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงสภาพโปรตีนไปใช้ประโยชน์

1. การต้มไข่ในน้ำที่อุณหภูมิ 100OC จะทำให้โปรตีนในไข่แข็งตัว

2. เช็ดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์ก่อนฉีดยา แอลกอฮอล์จะทำให้โปรตีนในแบคทีเรียแปลงสภาพ เกิดการแข็งตัว เป็นการฆ่าเชื้อโรค

3. การทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจะใส่หม้อนึ่งอัดความดันที่อุณหภูมิ 120OC ความร้อนจะทำให้โปรตีนในแบคทีเรียถูกทำลาย

4. การให้ความร้อนกับน้ำนมที่ 60OC จะทำให้โปรตีนในนมแข็งตัว ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการทำโยเกิร์ต

5. การบีบมะนาวใส่ในอาหารประเภทยำหรือต้มยำ จะทำให้โปรตีนในอาหารจกตะกอนขุ่นขาว

 

 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงสภาพโปรตีน

1. การแปลงสภาพของโปรตีนเกิดขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 50OC ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีนด้วย

2.  ในสภาวะที่เป็นกรดหรือเบสอาจทำให้โมเลกุลโปรตีนเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเกิดการรับหรือเสีย H+ ทำให้มีประจุเกิดขึ้น จึงสามารถจับกับไอออนอื่นได้ เช่น จับกับไอออนลบจากกรดเกิดการรวมตัวเป็นก้อนแข็ง ดังนั้นเมื่อกรดหรือเบสเข้าตาจึงทำให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีนในดวงตา ถ้าได้รับกรดหรือเบสมากอาจทำให้ตาบอดได้

3.  ในตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีพันธะไฮโดรเจน เช่น แอลกอฮอล์ จะเกิดการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโปรตีนได้ ทำให้โปรตีนแข็งตัว และละลายน้ำได้น้อยลง ฟลักการนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดด้วยแอลกอฮอล์ โปรตีนในผนังเซลล์ของเชื้อโรคจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับแอลกอฮอล์ และเกิดการแปลงสภาพ โดยทั่วไปจะใช้แอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70

4.  ในสภาพที่มีไอออนของโลหะหนัก เช่น Pb2+  Hg2+  และ Ag+ ไอออนเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนทางด้านที่มีประจุลบเกิดเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ำ ปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ

 

การแปลงสภาพของโปรตีนโดยวิธีนี้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การล้างท้องผู้ที่ดิ่มสารพิษที่เป็นไอออนของโลหะหนัก โดยแพทย์จะให้รับประทานไข่ขาวดิบเพื่อให้รวมตัวกับโลหะหนักแล้วทำให้อาเจียนออกมา ก่อนที่ไอออนของโลหะหนักจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

5.  ในสภาวะซึ่งมีสารละลายของเกลือบางชนิดที่มีความเข้มข้นสูง เช่น สารละลาย (NH4)2SO4  จะทำให้โปรตีนละลายได้น้อยลง เพราะไอออนของเกลือดึงโมเลกุลของน้ำออกจากโปรตีน (dehydration) ทำให้โมเลกุลของโปรตีนไม่ละลายน้ำจึงเกิดการตกตะกอน การเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้ไม่จัดเป็นการแปลงสภาพโปรตีน เพราะโปรตีนสามารถคืนสภาพเดิมได้ง่ายและโครงสร้างของโมเลกุลโปรตีนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

 

REF : http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/568denaturation.html

        http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fried_egg,_sunny_side_up.jpg

 

 


การทดสอบโปรตีน ] กรดอะมิโน ] การสังเคราะห์เพปไทด์ ] ลำดับกรดอะมิโน ] โครงสร้างโปรตีน ] ชนิด/หน้าที่ของโปรตีน ] เอนไซม์ ] การแปลงสภาพโปรตีน ] ปฏิกิริยาของโปรตีน ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:09 +0700
Hit Counter