[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การเรียกชื่อเอสเทอร์
การเรียกชื่อเอสเทอร์ สมบัติของเอสเทอร์ ประโยชน์ของเอสเทอร์ แบบทดสอบ


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

การเรียกชื่อเอสเทอร์

จากสมการ  เป็นส่วนที่มาจากกรด และ –O–R เป็นส่วนที่มาจากแอลกอฮอล์ การเรียกชื่อเอสเทอร์ต้องเรียกชื่อหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริลจากแอลกอฮอล์ แล้วตามด้วยชื่อของกรดคาร์บอกซิลิก เปลี่ยนคำลงท้ายจาก –อิก (– ic) เป็น เ–ต (–ate) เช่น ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างเมทานอลกับกรดเมทาโนอิก ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเมทิลเอทาโนเอต หรือมีชื่อสามัญว่า เมทิลแอซีเตต

 

กรดคาร์บอกซิลิก

 

แอลกอฮอล์

 

เอสเทอร์

   

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

H2O

 

 

CH3COOH

กรดเอทาโนอิก
(กรดแอซีติก)

 

+

 

HOCH2CH3

เอทานอล
(เอทิลแอลกอฮอล์)

 

 

CH3COOCH2CH3

เอทิลเอทาโนเอต
(เอทิลแอซึเตต)

 

+

 

H2O

 

 

 

CH3CH2COOH

กรดโพรพาโนอิก
 

 

+

 

 HOCH2CH3

เอทานอล
(เอทิลแอลกอฮอล์)

 

 

CH3CH2COOCH2C H3 

เอทิลโพรพาโนเอต
 

 

+

 

H2O

 

 

 

CH3CH2COOH

กรดโพรพาโนอิก
 

 

+

 

 HOCH2CH3

เอทานอล
(เอทิลแอลกอฮอล์)

 

 

CH3CH2COOCH2C H3 

เอทิลโพรพาโนเอต
 

 

+

 

H2O

 

 

 

CH3COOH

กรดเอทาโนอิก
(กรดแอซีติก)

 

+

 

 HOCH3

เมทานอล
(เมทิลแอลกอฮอล์)

 

 

 

 

CH3COOC H3 

เมทิลเอทาโนเอต
(เมทิลแอซึเตต)

 

+

 

 

H2O

 

 

 

 

 


ไฮโดรคาร์บอน ] แอลกอฮอล์ ] แอลดีไฮด์/คีโตน ] กรดคาร์บอกซิลิก ] เอสเทอร์ ] เอมีน ] เอไมด์ ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:03 +0700
Hit Counter