[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (เครื่องยนต์เบนซิน)

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) โดยมีค่าออกเทนระหว่าง 91 ถึง 95 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิง E-20 (น้ำมันเบนซิน 80% ผสมกับเอทานอล 20%) จนถึง E-85 (น้ำมันเบนซิน 15% ผสมกับเอทานอล 85%)

 


การเกิดปิโตรเลียม ] การสำรวจปิโตรเลียม ] การกลั่นน้ำมันดิบ ] การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ] เลขออกเทน ] เลขซีเทน ] ไบโอดีเซล ] โครงงานไบโอดีเซล ] น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ] การแยกแก๊สธรรมชาติ ] แบบทดสอบชุดที่ 3 ] IPTC ] น้ำมันดิบรั่วไหล ]
Home ] Up ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:04 +0700
Hit Counter