[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ไกลโคเจน
แป้ง เซลลูโลส ไกลโคเจน ไคติน แบบฝึกหัด ชุดที่ 6


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

ไกลโคเจน

ไกลโคเจน (glycogen) เป็นคาร์โบไฮเดรตในสัตว์ มีโครงสร้างคล้ายอะไมโลเพกติน ซึ่งประกอบด้วย a–D–กลูโคสหลาย ๆ หน่วยมาจับต่อกันด้วยพันธะ a–1, ไกลโคซิดิกบางส่วน แต่มีบางส่วนจับต่อกันด้วยพันธะ a–1, ไกลโคซิดิก โดยมีตราส่วนระหว่างพันธะทั้งสองชนิดเป็น 8 : 1 ตามลำดับ ดังนั้นไกลโคเจนจะมีกิ่งสาขามากกว่าอะไมโลเพกติน ดังภาพแสดงการจับกันของกลูโคสในไกลโคเจนต่อไปนี้

 

 

 

โครงสร้างของไกลโคเจน

 

ไกลโคเจนในตับ

ไกลโคเจนในตับ

ไกลโคเจนในตับ

 

 

REF : http://www.histol.chuvashia.com/atlas-en/cytol-en.htm

 

 


มอนอแซกคาไรด์ ] โอลิโกแซกคาไรด์ ] พอลิแซกคาไรด์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:04 +0700
Hit Counter