[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ไฮโดรคาร์บอน
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์/คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์


 

[Under Construction]

Home
Up
ชื่อของไฮโดรคาร์บอน
Alkane
Alkene
Alkyne
Aromatic

 

 

 

3. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Compounds)

 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ในธรรมชาติพบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดในแหล่งต่าง ๆ เช่น ยางไม้ ถ่านหิน ปิโตรเลียม เช่น CH4   ,  C2H6  ,  C2H4

 

3.1 สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

 

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

เฮกเซน (C6H14)

 

CH2=CH(CH2)3CH3

เฮกซีน (C6H12)

 

เบนซีน (C6H6)

 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมบัติของไฮโดรคาร์บอนบางชนิด

สาร

การละลายน้ำ

การเผาไหม้

ปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4

ปฏิกิริยากับสารละลาย Br2

ในที่มืด

ในที่มีแสงสว่าง

เฮกเซน

C6H14

 

ไม่ละลายน้ำ

ติดไฟได้ดี ไม่มีเขม่าและควัน

สีของสารละลาย KMnO4 ไม่เปลี่ยนแปลง

สีของสารละลาย Br2 ไม่เปลี่ยนแปลง

สีของสารละลาย Br2 จางหายไป เกิดแก๊สเป็นควันสีขาวซึ่งเปลี่ยนสีลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง

เฮกซีน

C6H12

 

ไม่ละลายน้ำ

ติดไฟ มีเขม่าและควันเล็กน้อย

สีของสารละลาย KMnO4 จางหายไป

สีของสารละลาย Br2 จางหายไป

สีของสารละลาย Br2จางหายไป

เบนซีน

C6H6

 

ไม่ละลายน้ำ

ติดไฟ มีเขม่าและควันมาก

สีของสารละลาย KMnO4 ไม่เปลี่ยนแปลง

สีของสารละลาย Br2 ไม่เปลี่ยนแปลง

สีของสารละลาย Br2 ไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

1) การละลายน้ำ 

การละลายของสารในตัวทำละลายเกิดจากอนุภาคของสาร แทรกเข้าไปอยู่ระหว่างอนุภาคของตัวทำละลาย และเกิดแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน สารที่มีขั้วจะละลายได้ในตัวทำละลายที่มีขั้ว ส่วนสารที่ไม่มีขั้วจะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายมีขั้วสารที่ละลายในน้ำจึงควรเป็นโมเลกุลมีขั้ว (Polar molecule) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น เฮกเซน (C6H14)  เฮกซีน (C6H12)  และเบนซีน (C6H6)  เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว (Non polar molecule) มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จึงไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้ว

2) การเผาไหม้

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสามารถลุกไหม้โดยเกิดปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ

 

                                2 C6H14(g)   +  19 O2(g)     12 CO2(g)  +  14 H2O(g)

 

                                C6H12(g)   +  9 O2(g)          6 CO2(g)  +  6 H2O(g)

 

                                2 C6H6(l)   +  15 O2(g)       12 CO2(g)  +  6 H2O(g)

 

 

การเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะลุกไหม้และติดไฟได้ดีไม่เท่ากัน สารบางชนิดเมื่อเผาไหม้แล้วเกิดเขม่าเป็นเพราะเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแก๊สออกซิเจนมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือมีพลังงานที่ใช้เผาไหม้ไม่เพียงพอ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่หรือพันธะสามระหว่างอะตอมคาร์บอน จะต้องใช้พลังงานมากเพื่อสลายพันธะเดิมก่อนสร้างพันธะใหม่กับแก๊สออกซิเจนเกิดเป็น CO2 ถ้าพลังงานที่ใช้ในการเผาไหม้ไม่เพียงพอที่จะสลายพันธะคู่หรือพันธะสามได้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้มีคาร์บอนที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเหลืออยู่ในรูปของเขม่า

 

3) การทำปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4 และสารละลายโบรมีน (Br2)

เฮกเซนสามารถฟอกจางสีของโบรมีนได้เฉพาะในที่มีแสงสว่างและเกิดแก๊สที่มีสมบัติเป็นกรด แต่ไม่ฟอกจางสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

เฮกซีนสามารถฟอกจางสีโบรมีนได้ทั้งในที่มืดและสว่างโดยไม่เกิดแก๊สที่เป็นกรด และฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

เบนซีนไม่ฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต แสดงว่าเฮกซีนว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าเฮกเซน และเฮกเซนว่องไวมากกกว่าเบนซีน

 

 

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:05 +0700
Hit Counter