[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

สมบัติของคีโตน
การเรียกชื่อคีโตน สมบัติของคีโตน


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

สมบัติของคีโตน

 

1. คีโตนเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับอลดีไฮด์ เช่น

 

โพรพาโนน (propanone)

 

โพรพานาล (propanal)

 

 

2. โมเลกุลเล็ก ๆ ละลายน้ำได้ เมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นจะละลายน้ำได้น้อยลง

 

3. จุดเดือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนเนื่องจากมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น แรงแวนเดอร์วาลส์แข็งแรงขึ้น

 

จุดเดือดและสภาพละลายได้ที่ 20OC  ของคีโตนบางชนิด

 

สูตรโครงสร้าง

ชื่อ

จุดเดือด (OC)

สภาพละลายได้ที่ 20OC

(g / น้ำ 100 g)

CH3COCH3

โพรพาโนน (propanone)

56.1

ละลาย

CH3COCH2CH3

บิวทาโนน (butanone)

79.6

26.0

CH3COCH2CH2CH3

เพนทาโนน (pentanone)

102.3

6.3

CH3COCH2CH2CH2CH3

เฮกซาโนน (hexanone)

127.2

2.0

 

4. เมื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของแอลเคน แอลดีไฮด์ คีโตน และแอลกอฮอล์ ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน พบว่าจุดเดือดจะเรียงดับดังนี้

 

 แอลกอฮอล์ > คีโตน > แอลดีไฮด์ > แอลเคน

 

 

ชื่อ

สูตรโครงสร้าง

มวลโมเลกุล

จุดเดือด (OC)

บิวเทน

CH3CH2CH2CH3

58

– 0.5

โพรพานาล

CH3CH2CHO

58

48.0

โพรพาโนน

CH3COCH3

58

56.1

โพรพานอล

CH3CH2CH2OH

60

97.2

 

แอลดีไฮด์และคีโตนมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคน เพราะแอลดีไฮด์และคีโตนเป็นโมเลกุลมีขั้ว จึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าแอลเคนซึ่งเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว แต่เนื่องจากแอลดีไฮด์และคีโตนไม่มีพันธะไฮโดรเจนยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลด้วยกันเอง จึงทำให้มีจุดเดือดต่ำกว่าแอลกอฮอล์

 


แอลดีไฮด์ ] คีโตน ] การนำไปใช้ ]
Back ] Home ] Up ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:05 +0700
Hit Counter