[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ประเภทของสารอินทรีย์
ความหมายเคมีอินทรีย์ พันธะของคาร์บอน ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เฉลยแบบฝึกหัด


 

[Under Construction]

Home
Up
ไฮโดรคาร์บอน
แอลกอฮอล์
แอลดีไฮด์/คีโตน
กรดคาร์บอกซิลิก
เอสเทอร์
เอมีน
เอไมด์

 

 

 

 

ประเภทของสารประกอบอินทรีย์

 

การแบ่งประเภทของสารประกอบอินทรีย์ อาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ดังนี้

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (C , H)

2. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ (C , H , O)

3. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (C , H , N)

4. สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (C , H , O , N)

 

 

 

 


สารประกอบอินทรีย์ ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:05 +0700
Hit Counter