[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

โอลิโกแซกคาไรด์
มอนอแซกคาไรด์ โอลิโกแซกคาไรด์ พอลิแซกคาไรด์


 

[Under Construction]

Home
Up
maltose
lactose
sucrose
แบบฝึกหัด ชุดที่ 5

 

 

 

2. โอลิโกแซกคาร์ไรด์

 

โอลิโกแซกคาไรด์ (oligosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ 2–10 หน่วย มาเชื่อต่อกันด้วยพันธะ C–O–C ซึ่งเรียกว่าพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ถ้าประกอบด้วย 2 หน่วยเรียกว่าไดแซกคาไรด์ (disaccharide) ถ้า 3 หน่วย เรียกว่าไตรแซกคาไรด์ (trisaccharide) ที่พบมากเป็นไดแซกคาไรด์ที่ชื่อ มอลโทส แลกโทส และซูโครส ซึ่งแบ่งไดแซกคาไรด์เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. รีดิวซิงชูการ์ (reducing sugar)

เป็นไดแซกคาไรด์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้เมื่อให้ความร้อน จะได้ตะกอนสีแดงอิฐของคอปเปอร์ (I) ออกไซด์ Cu2O ได้แก่

 

2. นอนรีดิวซิงชูการ์ (non–reducing sugar)

เป็นไดแซกคาไรด์ที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ ได้แก่

 

 


ประเภทคาร์โบไฮเดรต ] ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:06 +0700
Hit Counter