[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ สารชีวโมเลกุล


 

[Under Construction]

Home
Up
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 

 

 

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuel)

 

หมายถึงเชื้อเพลิงที่ได้จากการหมักทับถมกันของสารอินทรีย์ทั้งจากพืชและสัตว์เป็นระยะเวลายาวนาน จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ให้เกิดพลังงานต่าง ๆ

เข้าศึกษาบทเรียนเรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 


เลือกบทเรียน ] ความหมาย e-Learning ] วิธีใช้บทเรียน ] เข้าสู่บทเรียน ] ข่าวสาร ] เว็บไซต์โรงเรียน ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:07 +0700
Hit Counter