[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

starch_iodine_test
starch_iodine_test ข้าวหมาก


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

แป้ง (Starch)


พืชเก็บกลูโคสในรูปแป้งซึ่งเป็นพอลิแซกคาไรด์ อยู่ในธัญพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ รวมทั้งในหัว เช่น มันฝรั่ง มันเทศ สารถแยกแป้งได้เป็น 2 ส่วน คืออะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพกติน (amylopectin) แป้งธรรมชาติมีส่วนผสมของอะไมโลส 10-20% และอะไมโลเพกติน 80-90%
 

อะไมโลสละลายและกระจายตัวในรูปคอลลอยด์ในน้ำร้อน ในขณะที่อะไมโลเพกตินไม่ละลายน้ำ โครงสร้างของอะไมโลสประกอบด้วยกลูโคสเป็นโซ่พอลิเมอร์ยาว เชื่อมต่อกันด้วยพันธะอะเซทัส (alpha-acetal linkage)
 

 

แป้ง : แสดงโครงสร้างการเกิด alpha acetal linkage

 

 

การทดสอบทางเคมีสำหรับแป้งและไอโอดีน :

อะไมโลสในแป้งจะมีโครงสร้างยาวและม้วนขดตัวเมื่อมีโมเลกุลของไอโอดีน ทำให้เกิดสารเชิงซ้อน โดยโมเลกุลของไอโอดีนอยู่ภายใน และมีขดของอะไมโลสม้วนขดอยู่รอบ ๆ ได้สารเชิงซ้อนที่มีน้ำเงิน

 

REF : http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/548starchiodine.html

 

 

 

สารละลายไอโอดีนใน KI

เตรียมได้โดยละลายเกล็ดไอโอดีนเล็กน้อยลงในสารละลาย KI ในน้ำ ซึ่งจะได้ไตรไอโอไดด์ไอออน (I3-) และสามารถหลุดเข้าไปในขดของแป้งที่ทำให้เกิดสารเชิงซ้อนสีน้ำเงินเข้ม

 

การทดสอบแป้ง

หยดสารละลายไอโอดีนใน KI โดยตรงลงบนหัวมันหรือสารอื่น ๆ เช่น ขนมปัง แป้งข้าวเจ้า ถ้ามีอะไมโลสจะได้สีน้ำเงินเข้ม สำหรับอะไมโลเพกตินจะไม้เกิดสีน้ำเงินเข้ม แต่จะได้สีส้มหรือสีเหลือง และไม่เกิดปฏิกิริยากับ disaccharide เช่น sucrose

 

Iodine Test

G,njvเมื่อต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (redox) ของสารอนินทรีย์ ไอโอดีนอาจถูกใช้เป็นอินดิเคเตอร์เพื่อติดตามโดยดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างไอโอไดด์ไอออน (I-) และไอโอดีนโมเลกุล (I2) เฉพาะไอโอดีนโมเลกุลที่มีไอโอไดด์ไอออนจะให้ลักษณะที่มีสีน้ำเงินเข้ม แต่ถ้ามีไอโอดีนโมเลกุลอย่างเดียวหรือไอโอไดด์ไอออนอย่างเดียวจะให้ผลเป็นสี

 

 

 


แป้ง ] เซลลูโลส ] ไกลโคเจน ] ไคติน ] แบบฝึกหัด ชุดที่ 6 ]
Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:09 +0700
Hit Counter