[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

การเขียนสูตรโครงสร้าง
สารอินทรีย์บางชนิด การเขียนสูตรโครงสร้าง สูตรแบบเส้นและมุม แบบทดสอบฃุดที่ 1


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

1.1 การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

 

สูตรโครงสร้าง (Structural formula)

 

เป็นสูตรที่แสดงการจัดเรียงอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในโมเลกุลของสารนั้น สำหรับสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่การเขียนแสดงแทนด้วยสูตรโครงสร้างลิวอิสทำได้ไม่สะดวก จึงนิยมเขียนเป็นสูตรโครงสร้างแบบย่อ

  

สูตรโครงสร้างแบบย่อ (Condense structural formula)

 

สามารถย่อพันธะเดี่ยวได้ทั้งหมดหรือย่อบางส่วน โดยพันธะคู่และพันธะสามจะยังคงไว้  โครงสร้างแบบย่อมีข้อดีกว่าการเขียนด้วยโครงสร้างแบบลิวอิส เพราะใช้เนื้อที่น้อย เขียนได้สะดวกและรวดเร็ว แต่อาจพิจารณาโครงสร้างของโมเลกุลได้ยากและสับสน

 

สูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์บางชนิด

 

ชื่อสาร / สูตรโมเลกุล

สูตรโครงสร้าง

โครงสร้างลิวอิส

โครงสร้างแบบย่อ

 

เพนเทน

C5H12

 

 

 

CH3CH2CH2CH2CH3  หรือ

CH3(CH2)3CH3

 

2– เมทิลเพนเทน

(ไอโซเพนเทน)

C5H12

 

 

 

(CH3)2CHCH2CH2CH3

หรือ

 

เพนทีน

C5H10

 

 

 

CH2=CHCH2CH2CH3

 

ไซโคลเฮกเซน

C6H12

 

 

 

 

ไซโคลเฮกซีน

C6H10

 

 

 

 

 

โพรพาโนน

(แอซีโตน)

C3H6O

 

 

 

CH3COCH3 หรือ (CH3)2CO

 

เอทานอล

C2H6O

 

 

CH3CH2OH

 

 

 


ความหมายเคมีอินทรีย์ ] พันธะของคาร์บอน ] ไอโซเมอริซึม ] หมู่ฟังก์ชัน ] ประเภทของสารอินทรีย์ ] แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ] เฉลยแบบฝึกหัด ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:08 +0700
Hit Counter