[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี] 
บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์

ยางสังเคราะห์
สมบัติของยาง การปรับปรุงคุณภาพ ยางสังเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิตยาง


 

[Under Construction]

Home
Up

 

 

 

ยางสังเคราะห์

 

1. ยางสังเคราะห์ มีการผลิตขึ้นมาใช้หลายชนิด เช่น พอลิบิวทาไดอีน มีสูตรโครงสร้างพอลิเมอร์คือ (–CH2–CH=CH–CH2–)n เป็นยางสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากการขาดแคลนยางธรรมชาติโดยใช้มอนอเมอร์คือ บิวทาไดอีน (CH2=CH–CH=CH2) เมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันแล้ว มีความยืดหยุ่นน้อยกว่ายางธรรมชาติ  ใช้ทำยางรถยนต์ได้

butadiene

 

2. ยางสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมาะกับการใช้งานในลักษณะต่างๆเช่น พอลิคลอโรพรีนซึ่งเป็นพอลิเมอร์มีชื่อทางการค้าว่า นีโอพรีน เป็นพอลิเมอร์ที่สลายตัวยาก ทนไฟ มีสมบัติบางประการดีกว่ายางธรรมชาติ คือทนต่อสภาพที่ต้องสัมผัสกับน้ำ อากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง น้ำมันเบนซินและตัวทำละลายอื่นๆ

 

นีโอพรีน

 

3. ยางเอสสบีอาร์หรือยางสไตรีนบิวทาไดอีน เป็นโคพอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง สไตรีนกับบิวทาไดอีน ถ้ามีสไตรีนมากเรียกว่าพลาสติกสไตรีนบิวทาไดอีน ถ้ามีบิวทาไดอีน มากเรียกว่ายางสไตรีนบิวทาไดอีน ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางรถยนต์ มีสมบัติทนทานต่อการขัดถู และเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ยากกว่ายางธรรมชาติ  แต่มีความยืดหยุ่นน้อย

 

Styrene                                               Butadiene

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ล้วนได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การที่สถานการณ์น้ำมันของโลกมีความแปรปรวนทั้งด้านราคาและปริมาณ จึงมีผลต่อราคาและอุตสาหกรรมยางกลับมาใช้ยางจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

กบนอกกะลา โลกกว้างๆของยางเส้นกลม ๆ

 

REF : https://www.youtube.com/watch?v=ySvnjZVXEJI

 

 


พลาสติก ] เส้นใย ] ยาง ] แบบทดสอบชุดที่ 5 ]
Back ] Home ] Up ] Next ]

บทเรียน e-Learning นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท : Boonrawd Wongsawat กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  e-mail : pmpsci@hotmail.com
Copyright © 2008 PROMMANUSORN : CHEMISTRY e-Learning
Last modified: 30/01/2015 09:25:08 +0700
Hit Counter