บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

ปฏิกิริยาฟิสชัน
ปฏิกิริยาฟิสชัน ปฏิกิริยาฟิวชัน


[Under Construction]

Home
Up
ปฏิกิริยาฟิสชัน 2
ปฏิกิริยาฟิสชัน 3

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

ปฏิกิริยาฟิสชัน

Nuclear Fission

เมื่อนิวเคลียสแตกออก จะแยกออกเป็นส่วนเล็ก ๆ หลายส่วน ส่วนต่าง ๆ ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิสชันเหล่านี้จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของมวลต้นกำเนิด และปลดปล่อยนิวตรอนออกมา 2 หรือ 3 นิวตรอน ผลรวมมวลของส่วนที่แตกออกมาจะน้อยกว่ามวลของธาตุต้นกำเนิด มวลที่สูญหายไป (ประมาณ 0.1% ของมวลเดิม) ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาล ตามสมการของไอน์สไตน์ (Einstein's equation  : E = mc2)

ปฏิกิริยาฟิสชัน  เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแตกตัวออกเป็นสองส่วนที่มีมวลใกล้เคียงกันเมื่อถูกยิงด้วยนิวตรอน เช่น U-235 แตกออกเป็นไอโซโทปของธาตุที่เบากว่าหลาบชนิด เช่น Ba-39 กับ Kr-7 หรือ Ba-39 กับ Kr-1 และเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปเรื่อย ๆ

 

ปฏิกิริยาฟิสชัน


 

[Home] [Up] [Next]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter