บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

ปฏิกิริยาฟิสชัน 3
ปฏิกิริยาฟิสชัน 2 ปฏิกิริยาฟิสชัน 3


[Under Construction]

Home
Up

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

การควบคุมปฏิกิริยาฟิสชัน (Controlled Nuclear Fission)

ในการควบคุมปฏิกิริยาฟิสชัน สำหรับนิวตรอน 2 หรือ 3 ตัวที่ถูกปล่อยออกมา มีเพียง 1 นิวตรอนเท่านั้นที่ถูกให้ยิงนิวเคลียสยูเรเนียมได้ ถ้าสัดส่วนนี้น้อยกว่า 1 ปฏิกิริยาจะหยุด แต่ถ้ามากกว่า 1 ปฏิกิริยาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และเกิดเป็นระเบิดนิวเคลียร์ (atomic explosion) ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะถูกควบคุมวัสดุดูดซับนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ แคดเมียม สำหรับเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในประเทศไทย ใช้แท่งแคดเมียมเป็นตัวดูดซับนิวตรอน

 

Nuclear Fission

 

 

ทำไมต้องเป็นยูเรเนียมและพลูโตเนียม

นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าไอโซโท U-238 เป็นไอโซโทปทั่วไปที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำอาวุธนิวเคลียร์ มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่นิวตรอนจะถูกดึงจาก U-239 แทนที่เพื่อทำให้เกิดฟิสชัน อย่างไรก็ตาม U-235 มีความเป็นไปได้สูงกว่าในการทำให้เกิดฟิสชัน

ยูเรเนียมธรรมชาติ จะเป็น U-235 เพียง 0.7% เท่านั้น แสดงว่ามีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องใช้ยูเรเนียมจำนวนมากเพื่อแยกเอา U-235 ซึ่ง U-235 ไม่สามารถแยกจาก U-238 ด้วยวิธีการทางเคมี แม้จะมีไอโซโทปที่คล้ายคลึงกันก็ตาม

วิธีทางเลือกต้องพัฒนาการแยกจากไอโซโทปอื่น ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Manhattan (Manhattan Project scientists) ที่จะแก้ก่อนที่ระเบิดจะถูกสร้าง

จากการวิจัยได้ทำนายว่า plutonium 239 จะมีความน่าจะเป็นในการแยกสูง อย่างไรก็ตาม plutonium 239 ไม่ได้มีในธรรมชาติ การเกิดธาตุนี้มาจากการสร้าง เตาปฏิกรณ์ Hanford Washington ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิต plutonium

 

ปฏิกิริยาฟิสชันโดยธรรมชาติ (Spontaneous Fission)

อัตราการเกิดฟิสชันโดยธรรมชาติเป็นโอกาสต่อวินาทีที่จะให้อะตอมเกิดฟิสขันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น นั่นคือ ปราศจากแรงภายนอก ถ้าการเกิดฟิสชันโดยธรรมชาติเกิดขึ้นก่อนระเบิดจะเสร็จเรียบร้อย มันก็จะเป็นการล้มเหลว

Pu-239 มีอัตราการเกิดฟิสชันตามธรรมชาติสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดฟิสชันตามธรรมชาติของ U-235 นักวิทยาศาสตร์ ทดลองพิจารณาอัตราการเกิดฟิสชันตามธรรมชาติของแต่ละธาตุเมื่อมีการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์

 

งานเพิ่มความกดดันของน้ำในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

 

 


 

[Back] [Home] [Up]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter