บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

รังสีแกมมา
รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา สมบัติของรังสี


[Under Construction]

Home
Up

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

รังสีแกมมา (Gamma ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีสมบัติของอนุภาค นั่นคือไม่มีมวล และไม่มีประจุ แต่มีพลังงานมากที่สุด มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น g

รังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด สามารถทะลุผ่านแผ่นโลหะทึบบาง ๆ ได้ แต่โลหะที่ทึบและหนา หรือคอนกรีตที่หนาสามารถกั้นรังสีแกมมาได้

รังสีแกมมาไม่ทำให้อะตอมอื่นแตกตัวเป็นไอออน (ionization) แม้ว่ารังสีแกมมาอาจเป็นเหตุให้อะตอมปลดปล่อยอนุภาคอย่างอื่นซึ่งเป็นเหตุให้อะตอมอื่นแตกตัวเป็นไอออน

 

 

 

ก้อนยูเรเนียมแผ่รังสีได้รังสีแกมมา และรังสีอื่น ๆ สามารถเรืองแสงได้เมื่อได้รับแสงจากหลอดแบล็กไลต์


 

[Back] [Home] [Up] [Next]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter