บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

คำนวณครึ่งชีวิต


[Under Construction]

Home
Up

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

การคำนวณครึ่งชีวิต

อัตราการสลายตัวและแผ่รังสีของไอโซโทปกัมมันตรังสีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนอนุภาคในนิวเคลียสกัมมันตรังสีนั้น สามารถคำนวณหาระยะเวลาครึ่งชีวิต หรือมวลของธาตุที่ลดลงได้จากการลดลงทีละช่วง

ตัวอย่างที่ 1  Ra–226 มีครึ่งชีวิต 1620 ปี ถ้าเริ่มต้นมี Ra–226 อยู่ 16 กรัม ในเวลา 4860 ปี

วิธีทำ              1. เมื่อเวลาผ่านไป 1620 ปี ช่วงที่ 1 เหลือ Ra–226  จำนวน 8 กรัม

                       2. เมื่อเวลาผ่านไป 1620 ปี ช่วงที่ 2 เหลือ Ra–226  จำนวน 4 กรัม

                       3. เมื่อเวลาผ่านไป 1620 ปี ช่วงที่ 3 เหลือ Ra–226  จำนวน 2 กรัม

 

ตัวอย่างที่ 2 ธาตุ Bi เป็นธาตุกัมมันตรังสี มีครึ่งชีวิต 5 วัน ถ้ามีสารนี้อยู่ 1 กรัม หลังจากเก็บไว้นาน 15 วัน จะเหลือมวล Bi กี่กรัม

วิธีทำ          . เวลาที่ใช้คิดเป็น 3 ช่วง

                                . สามารถเขียนแผนภาพแสดงได้ดังนี้

 

  5 วัน   5 วัน   5 วัน  
1 กรัม ® 0.5 กรัม ® 0.25 กรัม ® 0.125 กรัม

 

                    ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน จะเหลือ Bi อยู่ 0.125 กรัม

 

คำนวณครึ่งชีวิตออนไลน์ 1

คำนวณครึ่งชีวิตออนไลน์ 2

คำนวณครึ่งชีวิตออนไลน์ 3

http://www.gcsescience.com/prad18-half-life-calculations.htm

http://www.easycalculation.com/physics/waste-management-treatment/radioactive-material-half-life.php

http://www.idb-holland.com/client-support/half-life-calculator.html

 

กลับหน้าเดิม

 


 

[Home] [Up]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter