บทเรียน e-Learning วิชาเคมี โดย : ครูบุญรอด วงษ์สวาท

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

ธาตุกัมมันตรังสี
สมบัติของธาตุ/สารประกอบ ธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี


[Under Construction]

Home
Up
กัมมันตภาพรังสี
ชนิดของรังสี
การแผ่รังสี
สมการนิวเคลียร์
ปฏืกืรืยานิวเคลียร์
ครึ่งชีวิต
การตรวจวัดรังสี
การใชธาตุกัมมันตรังสี
ความรู้เกี่ยวกับรังสี

 

LINK

 

สารประกอบอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และสารชีวโมเลกุล

 

อะตอมและตารางธาตุ

 

 

 

 

ธาตุกัมมันตรังสี

 

Antoine Henri Becquerel (1852-1908) ในปี พ.. 2439 อองตวน อองรี แบกเกอเรล นักฟิสิกส์?ชาวฝรั่งเศส ซึ่งกำลังศึกษาการเรืองแสงของสารต่าง ๆ ได้พบว่าแผ่นฟิลม์ถ่ายรูปซึ่งเก็บไว้ในลิ้นชักที่มีเกลือโพแทสเซียมยูเรนิลซัลเฟต  [K2UO2(SO4)2] อยู่ด้วย มีลักษณะเหมือนถูกแสง ทั้ง ๆ ที่ห่อไว้ด้วยกระดาษดำแล้วก็ตาม เขาจึงสรุปว่าสารประกอบของยูเรเนียมจะต้องเปล่งรังสีที่สามารถทะลุผ่านกระดาษดำ และยังสามารถทำให้สารที่รังสีนี้ผ่านเกิดเป็นไอออนได้ จึงเรียกยูเรเนียมและสารอื่น ๆ ที่ให้สมบัติเหมือนยูเรเนียมว่าสารกัมมันตรังสี

 

 

 

 

 

Antoine-Henri Becquerel (1852-1908)

REF : http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1903/becquerel-bio.html

 

 

 

หลังจากนั้นไม่นาน ปิแอร์ กูรี (Pierre Curie : 1859 - 1906) และแมรี กูรี (Marie Curie : 186 - 1934) สองสามีภรรยาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีได้พบว่ากัมมันตภาพรังสีจากสารประกอบไม่ขึ้นกับชนิดของสารประกอบ แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณของยูเรเนียมเท่านั้น และได้ค้นพบว่า พอลโลเนียม (Po) เรเดียม (Ra) และทอเรียม (Th) สามารถแผ่รังสีได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[Back] [Home] [Up]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 PROMMANUSORN SCHOOL
Last modified: 09/15/10
Hit Counter