[Company Logo Image]

Home Up สารบัญ ค้นหา ผู้จัดทำ

รูปของกำมะถัน
สมบัติของของแข็ง การจัดเรียงอนุภาค รูปของกำมะถัน ชนิดของผลึก ของแข็งอสัณฐาน การเปลี่ยนสถานะ


 

[Under Construction]

Home
Up
เหมืองกำมะถัน

รูปของกำมะถัน

กำมะถันมีมีลักษณะเป็นผงสามารถละลายได้ในโทลูอีน (C6H5–CH3) เมื่อทำให้เป็นสารละลายอิ่มตัวแล้วตั้งทิ้งไว้จะได้ของแข็งในรูปผลึกที่มีลักษณะแตกต่างกัน 2 รูป แต่ละรูปมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน ดังนี้

1. กำมะถันรอมบิก (Rhombic sulphur)

มีลักษณะเป็นเหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ในธรรมชาติจะพบกำมะถันรอมบิกเป็นส่วนใหญ่ เป็นรูปที่เสถียรที่สุด เนื่องจากอยู่ตัวที่อุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิต่ำกว่า 95.5OC มีสูตรโมเลกุลเป็น S8 มีความถ่วงจำเพาะ 2.06 จุดหลอมเหลว 112.8OC (ประมาณ 113OC) ละลายได้ดีใน CS2 เบนซีน (C6H6) โทลูอีน และน้ำมันสนที่ร้อน ไม่ละลายน้ำ

กำมะถันรอมบิก

 

กำมะถันรอมบิก

 

2. กำมะถันมอนอคลินิก (Monoclinic sulphur)

มีลักษณะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็ม เป็นผลึกโปร่งใส มีสีเหลืองเข้มกว่ากำมะถันรอมบิก มีสูตรโมเลกุลเป็น S8 ความถ่วงจำเพาะ 1.96 จุดหลอมเหลว 119OC ละลายได้ดีใน CS2 ไม่ละลายน้ำ อยู่ตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 96OC ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นกำมะถันรอมบิก ดังนั้นจึงอาจเตรียมกำมะถันรอมบิกจากกำมะถันมอนอคลินิกโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 96OC กำมะถันมอนอคลินิกเตรียมได้โดยนำกำมะถันผงละลายในโทลูอีนร้อน ๆ จนได้สารละลายอิ่มตัว แล้วกรองหลังจากทิ้งไว้ให้เย็น จะได้ผลึกแยกออกมา

กำมะถันมอนอคลินิก

 

 

กำมะถันมอนอคลินิก

 

นอกจากรูปผลึกทั้งสองแบบแล้ว ยังมีกำมะถันที่ไม่มีรูปอีกหลายชนิด เช่น กำมะถันพลาสติก (Plastic sulphur) กำมะถันขาว (White sulphur) กำมะถันคอลลอยด์ (Colloidal sulphur)

 

การจัดเรียงตัวของโมเลกุลกำมะถัน

 

การที่ผลึกกำมะถันมีรูปร่างต่างกัน เนื่องจากมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลต่างกัน โดยโมเลกุลกำมะถันในผลึกกำมะถันรอมบิกมีการจัดเรียงตัวชิดและอัดแน่นมากกว่ากำมะถันมอนอคลินิก ทำให้ลึกกำมะถันรอมบิกมีความหนาแน่นมากกว่ากำมะถันมอนอคลินิกเล็กน้อย

 

 

 

ตัวอย่างธาตุที่มีการจัดเรียงโมเลกุลได้หลายรูปแบบดังนี้

สมบัติบางประการของของแข็งบางชนิดที่อยู่ในรูปต่าง ๆ กัน

ชื่อธาตุ

รูปของของแข็ง

ลักษณะภายนอก

จุดหลอมเหลว (OC)

จุดเดือด (OC)

ความหนาแน่น (g/dm3)

สภาพนำไฟฟ้า

กำมะถัน

รอมบิก

ผลึกรูปเหลี่ยมสีเหลือง

112.80

444.67

2.07

ไม่นำ

 

มอนอคลินิก

ผลึกรูปเข็มสีเหลือง

119

444.67

1.96

ไม่นำ

คาร์บอน

แกรไฟต์

ผงหรือแผ่นสีดำ

3727**

3642*

2.25

นำ

 

เพชร

ผลึกรูปเหลี่ยมไม่มีสี

สูงกว่า 3550

4827

3.51

ไม่นำ

 

ฟุลเลอรีน

ผงสีดำ

~

~

~

ไม่นำ

ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัสขาว

ก้อนสีขาว

44

280

1.82

ไม่นำ

 

ฟอสฟอรัสแดง

ผงสีแดง

590**

417*

2.34

ไม่นำ

 

ฟอสฟอรัสดำ

เกล็ดสีดำ

–

–

2.70

นำ

 

โครงสร้างฟอสฟอรัส (P4)

โครงสร้างฟอสฟอรัสดำ

โครงสร้างฟอสฟอรัสแดง

 

Elementary Productions: White Phosphorus

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=Oke8GinWDG8&feature=related

 

Elementary Productions: White Phosphorus

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=Oke8GinWDG8&NR=1

 

phosphorous in oxygen

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=JFxljIb3JY0&feature=related

 

Sodium with white phosphorus

 

REF : http://www.youtube.com/watch?v=U2cl1hHJkBU&feature=related

 

 

การที่ธาตุบางชนิดปรากฏอยู่ได้หลายรูป และแต่ละรูปมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากการจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลแตกต่างกัน จากข้อมูลในตารางสรุปได้ดังนี้

1. ธาตุบางธาตุในสถานะของแข็งมีการจัดเรียงอนุภาคภายในโครงสร้างแตกต่างกัน ทำให้ธาตุเหล่านั้นมีได้หลายรูปและมีสมบัติแตกต่างกัน

2. สมบัติที่แตกต่างกันทำให้สามารถนำธาตุไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น

·       ธาตุคาร์บอนในรูปของแกรไฟต์ เป็นของแข็งสีดำ ผิวเป็นมันวาวเล็กน้อยและลื่น จึงนิยมนำแกรไฟต์มาใช้ทำไส้ดินสอและส่วนผสมในสารหล่อลื่น คาร์บอนในรูปของเพชรซึ่งมีความแข็งมาก นิยมนำมาใช้ทำหัวเจาะหรืออุปกรณ์ตัดวัตถุอื่น ๆ

·       ธาตุฟอสฟอรัสในรูปฟอสฟอรัสขาว มีสีขาว นิ่มคล้ายขี้ผึ้ง ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสามารถลุกไหม้ได้เองในอากาศ จงใช้ประโยชน์ในการทำลูกระเบิดหรือระเบิดเพลิง ฟอสฟอรัสแดงมีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ เสถียรมากกว่าฟอสฟอรัสขาว จึงใช้ทำไม้ขีดไฟ

 

Back to TOP

 


 

Back ] Home ] Up ] Next ] เหมืองกำมะถัน ]

บทเรียน e-Learning นี้ จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และแสดงความคิดเห็นถึงเว็บมาสเตอร์
pmpsci@yahoo.com ข้อคิดเห็นจะเป็นกำลังใจให้จัดทำต่อไป.
Copyright © 2009 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Last modified: 13/09/2011 22:23:39 +0700
Hit Counter