[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ 

การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ


 


[Under Construction]

Home
Up
การทำอะโนไดซ์
การรมดำ
สังกะสีกัลวาไนซ์

 

การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ

 

1. เคลือบผิวของโลหะด้วยน้ำมัน ทาสี หรือเคลือบด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของโลหะสัมผัสกับน้ำและแก๊สออกซิเจน เป็นวิธีที่สะดวกและให้ผลดีในการป้องกันการเกิดสนิม

 

2. การชุบด้วยโลหะ เป็นการเคลือบผิวของโลหะไม่ให้สัมผัสกับน้ำและแก๊สออกซิเจน โดยใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์  เช่น การชุบโลหะ นิกเกิล ทองแดง ดีบุก เงิน โครเมียม หรืออาจใช้วิธีจุ่มโลหะที่ต้องการชุบลงในโลหะที่หลอมเหลว เช่น การชุบแผ่นเหล็กในสังกะสีที่หลอมเหลว เพื่อทำสังกะสีมุงหลังคาบ้าน

 

3. วิธีแคโทดิก การผุกร่อนของโลหะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับขั้วแอโนดในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ถ้าไม่ต้องการให้โลหะผุกร่อนต้องทำให้โลหะนั้นมีสภาวะเป็นแคโทดหรือคล้ายแคโทด โดยพันโลหะที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิมด้วยโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า หรือต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โลหะที่มีค่า EO ต่ำกว่าและขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะทำหน้าที่เป็นแอโนด ส่วนโลหะที่ไม่ต้องการให้เกิดสนิมจะเป็นแคโทด 

การป้องกันการผุกร่อนโดยวิธีแคโทดิก

 

4. การทาผิวโลหะด้วยสารยับยั้งการสึกกร่อน สารบางชนิดมีสมบัติยับยั้งการสึกกร่อนของโลหะได้ เช่น เกลือโครเมต () เมื่อทาบนผิวเหล็กจะทำปฏิกิริยาได้ FeCrO4 เคลือบผิวเหล็กช่วยป้องกันการสึกกร่อนได้ เกลือไตรบิวทิลามีน ซึ่งอยู่ในรูปของ (CuHg)3NH+ เมื่อเติมลงในหม้อน้ำรถยนต์จะเข้าไปในพื้นผิวของโลหะในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ ทำให้สามารถยับยั้งการสึกกร่อนได้

 

สารยับยั้งการสึกกร่อน

 

Back to TOP

 


[Home] [Up] [การทำอะโนไดซ์] [การรมดำ] [สังกะสีกัลวาไนซ์]

บทเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยครูบุญรอด วงษ์สวาท ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com .
Copyright © 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25/04/2013 17:28:33 +0700
Hit Counter