Home Up เกี่ยวกับโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ มาตรฐานสากล ค้นหา เว็บศิษย์เก่า หน่วยราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน ข่าวสารโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ ลิงค์น่าสนใจ 

[Under Construction] English
Traditional symplify
Japanease

Home
Up
ภาพแสดงละคร

 

แผนที่โรงเรียน

แผนที่เพชรบุรี

 

เว็บลิงค์

 

 

 


เว็บไซต์ลีลาวดี แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ลีลาวดี

ตรวจสอบความเร็วเน็ต
ทดสอบความเร็วNET

ทุกคนเป็นนักข่าวได้

Prongsagorn Blog

ต้นกล้าเพชรบุรี

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

CHEMHOUSE

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

จำนวนประชากร

งานสัมมนาวิชาการ Asia Education Leaders Forum ครั้งที่ 3 (28-30 ตุลาคม 2552) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

ละครคุณธรรมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง
“ เด็กไทยใจสร้างสรรค์”
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ
"เก่งสร้างชาติ"
ประจำปี 2551 ที่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์

รับเหรียญทองจาก  คุณหญิง ดร. กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา

 

คุณธรรมที่ส่งเสริมเป็นตัวอย่างจากละครคุณธรรมเรื่องนี้

เป็นคุณธรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวว่าคนในครอบครัวควรมีคุณธรรมเรื่องใดบ้าง และ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักทำงานเพื่อส่วนรวมที่เรียกว่า จิตอาสา เพื่อเป็นคนที่เก่งด้วยดีด้วยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสังคมปัจจุบัน

 

เบื้องหลังการแสดงและการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ

กว่าจะประสบความสำเร็จ นักแสดงต้องสละเวลา มีความรับผิดชอบในการซ้อม เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม  เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ต้องทำงานร่วมกัน นอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังต้องเป็นนักสร้างฉาก  เป็นคนยกฉาก เป็นคนเตรียมเสื้อผ้านักแสดง และ ช่วยกันเก็บฉากเมื่อแสดงเสร็จแล้ว จึงเป็นภาระที่หนักและน่าเห็นใจมากสำหรับนักแสดงที่ต้องใช้สมาธิในการแสดงและในการจัดการเรื่องฉาก   เพราะในการเดินทางไปแสดงในต่างจังหวัดหรือต่างโรงเรียน   เราไม่สามารถจำนำนักเรียนคนอื่น ไปช่วยเหลือในการแสดงได้มากนัก   เพราะปัญหาจากการเดินทาง  และงบประมาณ

สร้างให้นักแสดงรักและศรัทธา  เห็นความสำคัญของการแสดงละครคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ  แสดงความสารมารถในการแสดงบทบาทให้คนเชื่อได้ในบทบาทต่าง ๆ

สิ่งที่ได้จากการแสดงครั้งนี้

ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  จังหวัด  สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว,ตัวเองและคณะครู

ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ เสียสละ กล้าแสดงออก   ฝึกการทำงานร่วมกัน ได้ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนต่างภาค ต่างโรงเรียนซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน   เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่คนทั่วไป เป็นตัวอย่างของการทำความดีแก่เยาวชนทั่วไปสืบไป

รายชื่อนักแสดง

1.  นางสาวกมลชนก  กุลไทย  ชั้น ม. 6

2.  นางสาวนวพร  เป็งสลี            ชั้น ม. 6

3.  นางสาวโชติรส  ตระกูลกำเนิด  ชั้น ม.6

4.  นางสาวพัชรียา  กล่ำกล่อมจิตร์  ชั้น ม.5

5.  นายนคร  เรืองสิน  ชั้น ม. 5

6.  นายพลกร  นำศิริโยธิน   ชั้น ม. 5

7.  นายอดุลเดช  จินตศิริกูล  ชั้น ม. 5

8.  นายอนุชา  เหลือล้น  ชั้น ม.5

9.  นางสาวกรกนก  หินแก้ว  ชั้น ม.4

10.  นางสาววชิรา ตันติไพไพบูลย์กูล ชั้น ม. 4

11.  นายเพชร  ผดุงยาม   ชั้น ม. 4

12.  นายภูวเดช  เปี่ยมศักดิ์   ชั้น ม.4

13.  นายฐานิต  จิตต์มั่น  ชั้น ม. 4

14.  นายธนพนธ์  ชัยมงคล  ชั้น ม. 4

15.  เด็กชายนิพพิทา  นิลกำแหง ชั้น ม. 3

16.  เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ปิ่นทอง  ชั้น ม. 3

17.  เด็กหญิงกนกพร เกตุมั่งมี ชั้น ม. 1

18.  เด็กชายวัชริศ  คุปตะวินทุ  ชั้น ม. 1

19.  เด็กหญิงประภารัตน์ นิ่มขำ ชั้น ม. 1

20.  เด็กชายทักษ์ดนัย  ลาภหลาย  ชั้น ม. 1

 

ครูที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นางเบญจมา  คุปตะวินทุ

นางถิรนันท์   สร้อยระย้า

นางวรรณธนา ณ ระนอง

นางวรรณี   ทิพย์ดวงดี

นางชนิดา  ธีรานันท์

นางวรรณธนี  คารมภ์

นายธงชัย  คุปตะวินทุ

นางสาวศศิประภา  ศรีสุโร    

นายสง่า  ลาภหลาย            

 

หัวหน้าทีม

นายเพชร  ผดุงยาม       โทร. 087-6850877

นายนคร  เรืองสิน  โทร.   085-1908432

ครูผู้ประสานงาน

นางเบญจมา  คุปตะวินทุ      โทร. 085-1828455 , 087-8286268

โรงเรียนพรหมนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  โทร. 032-425070

 

ดูภาพกิจกรรมการแสดงละคร

Back to TOP

 


ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

Back Home Up Next ภาพแสดงละคร

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
webmaster@promma.ac.th หรือ pmpsci@hotmail.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 11/03/2554 15:34:52 +0700
Hit Counter