Home Up เกี่ยวกับโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ มาตรฐานสากล ค้นหา เว็บศิษย์เก่า หน่วยราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน ข่าวสารโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ ลิงค์น่าสนใจ 

[Under Construction] English
Traditional symplify
Japanease

Home
Up

 

แผนที่โรงเรียน

แผนที่เพชรบุรี

 

เว็บลิงค์

 

 

 


เว็บไซต์ลีลาวดี แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ลีลาวดี

ตรวจสอบความเร็วเน็ต
ทดสอบความเร็วNET

ทุกคนเป็นนักข่าวได้

Prongsagorn Blog

ต้นกล้าเพชรบุรี

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

CHEMHOUSE

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

จำนวนประชากร

งานสัมมนาวิชาการ Asia Education Leaders Forum ครั้งที่ 3 (28-30 ตุลาคม 2552) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

การอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน “ผู้นำนักเรียนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ประจำปี 2552 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ

 

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 กลุ่มกิจการนักเรียน โดยงานส่งเสริมประชิปไตย ได้จัดการอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน “ผู้นำนักเรียนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ประจำปี 2552  ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งนายธีระพันธุ์   ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และภาวะผู้นำ กิจกรรมภายในค่ายเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เกมและนันททนาการ ซึ่งแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำที่ดี  ให้นักเรียนกล้าคิด กล้านำ กล้าแสดงออก  มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนนักเรียนและมีความรักต่อสถาบัน

การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ปี 2551 และชมรมต้นกล้าเพชรบุรีที่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงตลอดการอบรม

 

 

 

 

 


ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

Back Home Up Next

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
webmaster@promma.ac.th หรือ pmpsci@hotmail.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 11/03/2554 15:34:54 +0700
Hit Counter