ข้าวตอกนำกะทิ
Home 
เมืองสามวัง 
วัดวาอาราม 
หาดทราย  ชายทะเล 
ป่าและเขา 
อาหารบ้านเรา 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

ข้าวตอกน้ำกะทิ

                   ข้าวตอกน้ำกะทิ    เป็นขนมไทยโบราณ     ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก นอกจากทำรับประทานเอง     วิธีการทำใช้
ข้าวเปลือกที่เป็นข้าวจ้าวหรือข้าวเหนียวก็ได้    แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ  1-2 ชั่วโมง    แล้วล้างน้ำ  ออกผึ่งให้แห้ง จากนั้นนำไปคั่วในกระทะ  
พอข้าวปะทุเมล็ดพองทั่วกัน       เป็นข้าวตอกนำมาคัดเลือกกากข้าวออกให้เหลือข้าวตอกที่เป็นสีขาวล้วน ๆ  สำหรับกินกับน้ำกะทิส่วน
น้ำกะทิ    ให้ใช้น้ำต้มสุกสำหรับคั้นน้ำกะทิ     แล้วเอาน้ำตาลปึกมาละลาย   จะได้น้ำกะทิสดสำหรับกินกับข้าวตอก