การแข่งเรือยาว

 

                  

ประเพณีการแข่งขันเรือยาว

                               

                              การแข่งเรือยาว    ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดเพชรบุรี    นิยมเล่นในเทศกาลทอดกฐินและลอยกระทง  คือ  
ตั้งแต่ต้นเดือน  11  จนถึงกลางเดือน   เพราะเป็นฤดูน้ำหลาก   วัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองมักจะจัดให้มีการแข่งขันเรือ  ในเทศกาลทอดกฐิน
 เช่น  อำเภอบ้านลาด  อำเภอเมืองเพชรบุรี  และอำเภอบ้านแหลม   การแข่งเรือ    จะมีขึ้นในเวลาประมาณเที่ยง     แข่งขันเป็นคู่ ๆ เรือยาว
ลำใดชนะก็จะได้รางวัล    สมัยก่อนรางวัลไม่กำหนดแน่นอน  ส่วนมากจะเป็นผ้าแถบ  ผ้าแพรสีต่าง ๆ โดยใช้ผูกหัวเรือ   หรือมอบกับฝีพายหญิง
ที่นั่งพายคู่อยู่ส่วนหัวเรือ  หรืออาจจะเป็นผ้าขาวม้า  ที่นิยมมอบกับฝีพายชายที่นั่งพายคู่อยู่ส่วนท้ายเรือ