โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ผลการสอบปี 2553
[Home] [โครงการคณิต-วิทย์ ม.ต้น] [SMART Project] [โครงการคณิต-วิทย์ ม.ปลาย] [ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร] [ผลการสอบปี 2553] [การมอบตัวนักเรียน] [Members] [ปฏิทินงาน] [เอกสาร] [ค้นหา] [ข้อมูลการติดต่อ] [ดาวน์โหลด] [เว็บไซต์โรงเรียน]
[Back] [Up] [Next]


Home
โครงการคณิต-วิทย์ ม.ต้น
SMART Project
โครงการคณิต-วิทย์ ม.ปลาย
ตรวจสอบชื่อผู้สมัคร
ผลการสอบปี 2553
การมอบตัวนักเรียน
Members
ปฏิทินงาน
เอกสาร
ค้นหา
ข้อมูลการติดต่อ
ดาวน์โหลด
เว็บไซต์โรงเรียน

 

ผลการสอบโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2553

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

(ผลการสอบอย่างไม่เป็นทางการ)

 

ผลการสอบ ม.1

ผลการสอบ ม.4

 

 


[Back] [Home] [Next]

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
webmaster@promma.ac.th หรือ pmpsci@yahoo.com
Last updated: 10/27/53.
Hit Counter