โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ม.4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 7870) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 17741) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 (อ่าน 4981) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) (อ่าน 299) 20 มี.ค. 66
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษ ม.4 รอบ1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1267) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) (อ่าน 260) 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 816) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ ม.1 (อ่าน 3008) 13 มี.ค. 66
ยกเลิกสำรอง EMS (อ่าน 473) 10 มี.ค. 66
การมอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3642) 10 มี.ค. 66
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (อ่าน 2140) 10 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม. 3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 6317) 10 มี.ค. 66
การรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 (อ่าน 18719) 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3731) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6680) 06 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) (อ่าน 285) 03 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3389) 28 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 177) 27 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 250) 22 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 20276) 14 ก.พ. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 244) 09 ก.พ. 66
ประกาศผลการสอบ โครงการคณิตฯ-วิทย์-อังกฤษ ช้างน้อย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5661) 08 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม) เพื่อศึกษาต่ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 6026) 06 ก.พ. 66
จัดห้องสอบโครงการคณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย 2565 (อ่าน 2447) 30 ม.ค. 66
โครงการคณิตฯ-วิทย์-อังกฤษ ช้างน้อย (อ่าน 6705) 05 ม.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 455) 23 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 383) 01 ธ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 431) 01 ธ.ค. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5298) 03 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์วันวิทยาศาสตร์ 2565 (อ่าน 847) 10 ส.ค. 65
ระเบียบและตารางสอบวัดผลปลายภาค 1-2565 (อ่าน 5231) 05 ส.ค. 65
ปฏิทินวัดผลสำหรับนักเรียน 1-2565 (อ่าน 4099) 25 ก.ค. 65
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบกลางภาค 1-65 (อ่าน 1531) 30 มิ.ย. 65
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3633) 29 มิ.ย. 65
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การเรียนซ้ำ) (อ่าน 1066) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชานาฏศิลป์) (อ่าน 638) 16 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชานาฏศิลป์) (อ่าน 645) 13 มิ.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5395) 29 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 835) 26 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 2453) 07 พ.ค. 65
เลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14007) 05 พ.ค. 65
ประกาศขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (อ่าน 1307) 08 เม.ย. 65
การมอบตัวนักเรียนสำรอง ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3884) 04 เม.ย. 65
ประกาศเรียกสำรองนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5218) 04 เม.ย. 65
การมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7877) 01 เม.ย. 65
การตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4656) 31 มี.ค. 65
กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา การจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2610) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39745) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3207) 23 มี.ค. 65
ประกาศเรียกสำรองนักเรียน (อ่าน 4191) 23 มี.ค. 65