โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท2 (อ่าน 82) 12 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนพรหมานุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ชนบท1 (อ่าน 81) 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5516) 07 พ.ค. 64
การรับหลักฐานทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลารับหลักฐานของ ม.6 (อ่าน 438) 29 เม.ย. 64
รับสมัครพนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร (อ่าน 145) 27 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10534) 21 เม.ย. 64
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5146) 09 เม.ย. 64
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3096) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5648) 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21075) 08 เม.ย. 64
ประกาศระเบียบการเข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกาา 2564 (อ่าน 2702) 01 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4975) 30 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือก แม่บ้าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 291) 24 มี.ค. 64
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) (อ่าน 210) 12 มี.ค. 64
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบปลายภาค 2-63 (อ่าน 1001) 10 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11884) 10 มี.ค. 64
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6340) 09 มี.ค. 64
เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5454) 04 มี.ค. 64
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบกลางภาค 2/2563 (อ่าน 981) 07 ก.พ. 64
ขอบคุณ เทศบาลตำบลบ้านลาด (อ่าน 440) 26 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 4-31 ม.ค. 2564 (อ่าน 622) 02 ม.ค. 64
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาและห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1632) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านจำนหน่ายอาหารในโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ่าน 1258) 12 พ.ย. 63
เรื่องการแข่งขัน P.B. Foreign languages contest 2020 (อ่าน 887) 14 ต.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 1152) 11 ต.ค. 63
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบปลายภาค1-63 (อ่าน 2067) 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัคร ตอบปัญหาสุขภาพ (อ่าน 884) 18 ก.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 555) 08 ก.ย. 63
การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 536) 08 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเรียนตามสพฐ. on-site (อ่าน 1086) 11 ส.ค. 63
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปี 2563 (อ่าน 4325) 13 ก.ค. 63
กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และการเรียนซ้ำ (ปฏิทินปฎิบัติงานวัดผล) (อ่าน 1484) 02 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6043) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 21454) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 956) 24 มิ.ย. 63
กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3643) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 678) 22 มิ.ย. 63
ประกาศเลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7789) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง (อ่าน 768) 17 มิ.ย. 63
ประกาศนักเรียน สำรอง ม.4 ปี 2563 (อ่าน 1594) 16 มิ.ย. 63