โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูจุฑามาส บัวแก้ว
นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติม การจัดสวนในภาชนะ เรื่องสร้างสรรค์สวนถาด 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

>>ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 4547 ครั้ง