[Company Logo Image]

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ หน่วยราชการ เว็บไซต์ศิษย์เก่า สารบัญเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ News TV Online มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์ เพลงปลุกใจ 

 

 

[Under Construction]

Home
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงานในโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
แหล่งเรียนรู้
News
TV Online
มาตรฐานสากล
สวนพฤกษศาสตร์
เพลงปลุกใจ

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครู
สารสนเทศทางการศึกษา - ดัชนีทางการศึกษาข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบค้นข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร
หนัาหลัก

ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ผลการสอบ 1/2556

ตรวจสอบความเร็วเน็ต

 

 

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

แนวหน้า

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

 

  NEWS

 

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการพล อินทร์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
   
งานนิทรรศการ "พรหมาฯ วิชาการ'57"

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานนิทรรศการ "พรหมาฯ วิชาการ'57" ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ซึ่งตรงกับช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท ทั้งการประกวด/แข่งขัน ทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการทั้งจากหน่วยงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดนิทรรศการ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน และร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้

   
  พรหมานุสรณ์ฯ ผ่านเข้าค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

นักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบคัดเลือกผ่านค่าย 3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 3 สาขาวิชา จำนวน 6 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปี 2014 ซึ่งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 3 สาขาต่างๆ ดังนี้

–   สาขาชีววิทยา 1 คน คือ นายเจษฎา วลีธรชีพสวัสดิ์ (ม.5/1) ผ่านค่าย 3 เข้าค่ายที่ สสวท.

–   สาขาเคมี 1 คน คือ ปัณณ์ กัณฑภา  (ม.5/1)

–   สาขาฟิสิกส์ 4 ได้แก่

นายธนกฤต เตียววนากูล (ม.4/1)

นายวุฒิชัย แสนยานุสิน (ม.4/1)

นายปณตกร มงคลศิริโรจน์ (ม.5/1)

นายพรกฤษ วัชรเสถียรพันธ์ (ม.5/1)

 

   

โรงเรียนจัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (Science Math Ability Research and Technology : SMART Class Project) และโครงการ EMS ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโครงการ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน

 

   

ประกาศสนามสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอนรุ่นที่ 9

กำหนดวันสอบคือ วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08:00 น. (ทุกสนามสอบ)
**** โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าห้องสอบ*****

1. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (ธนาคาไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3. ศูนย์เศรษฐพัฒน์ ภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

ด่วน!! ชฟรอนชวนน้องๆ นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน รุ่นที่ 9

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจด้านธรณีวิทยาจากทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านธรณีวิทยาจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ พร้อมเปิดโอกาสในการชิงทุนการศึกษาสาขาธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยจากเชฟรอน ค่ายธรณีวิทยากับเชฟรอนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-545-5555

สมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2557

 

   

 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ จัด "นาฏดนตรี คีตการ ครั้งที่ ๑" รายได้สมทบสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ได้จัดนาฏดนตรี คีตการ ครั้งที่ ๑ เพื่อหารายได้สบทุบทุนสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี พรหมานุสรณ์ฯ ภายใต้การฝึกซ้อมของครูณิชชา ชันแสง และคณะ ประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ โขน และการแสดงอื่นๆ ซึ่งแยกเป็นองก์ต่าง ๆ ได้แก่ องก์ที่ ๑ นามพรหมานุสรณ์ องก์ที่ ๒ สายสัมพันธ์ สายชีวี รวมวิถีสี่ภาค องก์ที่ ๓ งามงดหลากวัฒนธรรมหนุนนำเนื่อง และองก์ที่ ๔ ลีลาเยื้องท่วงท่าภาษานาฏกรรม โดยจัดขึ้น ๒ รอบ รอบเช้าและรอบบ่าย ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการคุณ จำนวนมาก โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและทำให้งานนี้สำเร็จได้ด้วยดี

 

   

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโครงการคณิตฯ-วิทย์ ชั้น ม.4 เข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ฮาร์โมนีรีสอร์ท

วันที่ 7, 8, 9 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้น ม. 4/1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) และนักเรียนชั้น ม. 4/2-4 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โครงการคณิตฯ-วิทย์) เข้าค่ายอัจฉริยภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ HARMONY RESORT แก่งกระจาน เพชรบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนทั้งสองโครงการ เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิดสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.5/1 เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรให้แก่น้อง ๆ ชั้น ม.4 เป็นการเตรียมการเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนถัดไป

 

   
ครูพรหมานุสรณ์ฯ รับรางวัลครูดีเด่นวันครู ปี ๒๕๕๗

ในโอกาสวันครูประจำปี ๒๕๕๗ (วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีประกาศแสดงความความยินดีแก่ครูและผู้บริหารที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ จาก สพฐ. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากครุสภา รางวัลเป็นครูผู้นำยุวกาชาดดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ และรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖ จาก สพฐ.

 

   

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสวท. และ สอวน. และโครงการ EMS ชั้น ม.1 เข้าค่ายสนุกคิดกับนักวิทย์ตัวน้อย

วันที่ 29, 30, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้น ม. 1/7 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) และนักเรียนชั้น ม. 1/1 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (EMS) เข้าค่าย "สนุกคิดกับนักวิทย์ตัวน้อย (Think and Fun with Junior Scientist Camp's 2014)" ที่แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนทั้งสองโครงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินป่าโดยความอุเคราะห์ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในการจัดกิจกรรมสำรวจระบบนิเวศน์ป่าแก่งกระจาน

 

   
 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และโครงการคณิต-วิทย์ ชั้น ม.5 เข้าค่ายดาราศาสตร์

วันที่ 30, 31 มกราคม 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้น ม. 5/1-4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ละโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าค่ายดาราศาสตร์ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีทีมวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละอดีดนักเรียนโครงการโอลิมปิก สอวน.ดาราศาสตร์ มาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนทั้งสองโครงการ

 

   

 

พรหมานุสรณ์ฯ รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 21 มกราคม 2557 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการประเมินในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มาแล้ว สำหรับในการประเมินครั้งนี้เป็นคณะกรรมการที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยต้องรับการประเมินแข่งกับโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมการทั้งกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แสดงความพร้อมและศักยภาพของแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระ สำหรับผลการประเมินคงจะได้รับทราบในเวลาไม่นานนัก

 

   

 

พรหมานุสรณ์ฯ จัดทอดผ้าป่าการศึกษา

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสบทบทุนสร้าง "อาคาร 100 ปี พรหมานุสรณ์" จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือด้วยดี ทั้งจากผู้ปกครอง ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณ โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่ารวมประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งจะได้กำหนดวางศิลาฤกษ์ในโอกาสต่อไป

 

   
พรหมานุสรณ์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ

วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ จากทั่วประเทศที่ผ่านการประเมินและเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ พร้อมโล่จำนวนมาก

 

   

การสอบโครงการคณิต-วิทย์-อังกฤษ ช้างน้อย

โครงการ “คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2556”

  • สมัครภายในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2557
  • สอบวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่ https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-NEdiRWh3aGtGZDQ&usp=sharing

 

จัดการอบรมการใช้โปรแกรมคลังข้อมูล

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมการใช้โปรแกรมคลังทฤษฎีเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทสุพรีมส์ ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ให้ติดตั้งระบบ ทั้งนี้โดยการประสานงานของครูวิเชียร กลีบจงกล และมีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ารับการอบรม กลุ่มสาระฯ ละ 12 คน ที่ห้องคลังทฤษฎี

 

     
     

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสวท. และ สอวน. และโครงการ EMS ชั้น ม.1 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) และโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (English Mathematics and Science Programme) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนทั้ง 2 โครงการ โดยได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนของชายฝั่งในเขตค่ายพระรามหก โดยการปลูกป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสม ลำพู เป็นต้น ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ กลุ่มสิ่งมีชีวิต วัฎจักร องค์ประกอบ และการจัดการป่าชายเลน

 

 

     
  Recommended sites
เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ

นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล นำเสนอข่าวสารด้านงานวิชาการของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานวัดผล ตลอดจนการประกาศผลการสอบของนักเรียน

 

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและอำนวยการ

นายนิคม ศรีวิโรจน์ นำเสนอข่าวสารด้านอำนวยการของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอำนวยการ งานบริหารบุคลากร งานพัสดุ ตลอดจนการประกาศการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

เว็บไซต์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง นำเสนอข่าวสารด้านงานบริหารกิจการนักเรียน ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน การติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน

 

เว็บไซต์กลุ่มบริหารทั่วไปและส่งเสริมการศึกษา

นางกมลวรรณ เกียร์ช นำเสนอข่าวสารด้านการบริหารทั่วไปและงานด้านส่งเสริมการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา

 

   
 
 

 

Back to TOP

 

 


School Vision :

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก


Contact :

โทรศัพท์
032-425070
โทรสาร
032-425809
ที่อยู่ไปรษณีย์
278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Electronic mail
General Information: pmpsci@hotmail.com
Sales:
Customer Support:
Webmaster:

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ] หน่วยงานในโรงเรียน ] บทเรียนออนไลน์ ] แหล่งเรียนรู้ ] News ] TV Online ] มาตรฐานสากล ] สวนพฤกษศาสตร์ ] เพลงปลุกใจ ]

Copyright ฉ 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
promma_nusorn@hotmail.com หรือ pmpsci@yahoo.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 17/12/2014 14:32:14 +0700
Hit Counter