[Company Logo Image]

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ หน่วยราชการ เว็บไซต์ศิษย์เก่า สารบัญเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ News TV Online มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์ เพลงปลุกใจ

 

Home
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงานในโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
แหล่งเรียนรู้
News
TV Online
มาตรฐานสากล
สวนพฤกษศาสตร์
เพลงปลุกใจ

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเว็บไซต์ลีลาวดี

ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครู
สารสนเทศทางการศึกษา - ดัชนีทางการศึกษาข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบค้นข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร
หนัาหลัก

ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ผลการสอบ 1/2556

ตรวจสอบความเร็วเน็ต

 

 

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

แนวหน้า

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

 

  NEWS

 

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากน้ำท่วม
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559
 

ยินดีต้อนรับ นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนแห่สมัครสอบ "คณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย" ล้นหลาม ยอดสมัครรวมเกือบ 2000 คน

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ได้รับความนิยมจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ให้ความสนใจส่งลูกหลานเข้าสอบวัดความสามารถทางวิชาการดังกล่าว มีผู้สนใจสมัครสอบในปีนี้เกือบ 2000 คน ในปีนี้มีผู้สมัครมาไกลจากจังหวัดอุดรธานี นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถ โครงการ "คณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2558" 
คะแนนรวมทุกรายวิชา    คะแนน 20 อันดับแต่ละวิชา

โครงการ “คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนที่สอบโครงการ "คณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2558

รวมภาพรับรางวัลโครงการ คณิต-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

   
ประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (สพม,10) ซึ่งในการเตรียมรับการประเมิน โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่าง ๆ ให้นำผลงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 มานำเสนอเสนอในรูปแบบเอกสาร ชื้นงาน โครงการ เป็นต้น ซึ่งได้รับคาวมร่วมมิอด้วยดีจากทุกกลุ่มสาระฯ และกลุ่มงาน ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการที่มาประเมินในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการได้แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

   
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี 2558

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนใน 9 จังหวัด จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนสงวนหญิง โรงวิสุทธรังษี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

   
   
มหกรรมกีฬาสี กีฬาภายในของพรหมานุสรณ์ฯ "ช้างน้อยเกมส์ 2015" ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี

ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดมหกรรมกีฬาภายในประจำปี 2558 "ช้างน้อยเกมส์" ประกอบด้วยคณะสีต่าง ๆ จำนวน 6 คณะสี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีม่วง สีส้ม สีเขียว และสีเหลือง ซึ่งละคณะสีดูแลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาดูแลสีฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดูแลสีแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดูแลสีม่วง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดูแลสีส้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดูแลสีเขียว และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดูแลสีเหลือง ในการจัดกิจกรรมกีฬาสีนี้จะแบ่งเป็นประเภทกีฬาและกรีฑา ซึ่งการแข่งขันกีฬาสากลจะดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน สำหรับกรีฑาจะแข่งขันใน 2 วันสุดท้าย คือในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558

 

   
สพม. 10 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM Web)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ได้จัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้และเป็นแหล่งรวบรวมขุมความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนหรือครูผู้สอนที่สนใจสามารถเขียนบทความเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ตามความรู้ที่ตนเองมีอยู่ หรือความชำนาญ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อร่วมงานในกลุ่มเดียวกันจัดเก็บเป็นขุมความรู้ได้ ครูที่ต้องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขุมความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://182.93.220.157/km/

 

 
การประชุมโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมนำเสนองานเพื่อสนองพระราชดำริฯ จำนวน 5 โรงเรียน และคุณอนุพงศ์ อินทปัญญา คุณมรกต วชิรมุสิก ที่ปรึกษาโครงการ ได้มาให้ความรู้แก่ครูที่ดำเนินงาน สำหรับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้นำเสนองานที่ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งโดยรองผู้อำนวยการต้าน บุญสมบูรณ์สกุล ครูนุชจรินทร์ ปิ่นทอง สำหรับองค์ประกอบและสาระอื่น ๆ จะได้นำเสนอในการประชุมคราวต่อไป

 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 318 ล./55

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารแบบ 318 ล/55 ขนาด 18 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ซึ่งเป็นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาคารเรียนหลังนี้นับเป็นอาคารเรียนหลังล่าสุดที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนเคยได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังสุดท้ายเมื่อประมาณปี 2526 ได้แก่อาคาร 5 ซึ่งเป็นอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณ 32 ปี จึงได้อาคารหลังนี้ โดยการประสานงานงบประมาณของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ศิษย์เก่าพรหมานุสรณ์ฯ รุ่น 2522-2524 (รุ่นอพยพ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 
นักเรียนห้องโครงการฯ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญหาท้องถิ่น บ้านกังหันทอง สปาเกลือ

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (โครงงานเคมีและโครงงานฟิสิกส์) ชั้น ม.5/2, 5/3 และ 5/4 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านกังหันทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และร่วมการฝึกปฏิบัติการ “ผลิตภัณฑ์จากเกลือ” ซึ่งมีคุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มาจากเกลือ มีการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากเกลือหลายชนิด เป็นการเพิ่มมูลค่าทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ ครีมนวด ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์เพื่อการทำสปา ซึ่งได้รับความนิยมมาก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในท้องถิ่นและในระดับชาติ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการประยุกต์แนวทางการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และแนวทางประกอบอาชีพ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ควบคุมดูแลนักเรียนโดยครูจุฑามาศ วงษ์สวาท ครูสุริยา คำโหย ครูวรรษธร วงษ์สวาท และครูธิติมา เลาหสินณรงค์ เป็นสนใจของนักเรียน สร้างความตื่นรู้ให้เกิดกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการและทดลองนวดสปา สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับคณะที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

 

 
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น-ขนมหวานลูกเจี๊ยบ

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4/1 จำนวน 25 คน พร้อมด้วยครูชนม์ชนก เดือนฉายและครูพรรณทิพย์ ทองอยู่ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสนธนา ธงสุวรรณ หรือที่เด็กๆเรียกกันว่า พี่เจี๊ยบ ผู้เป็นเจ้าของโรงงาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีมาใช้ในการขนมไทย รวมทั้งการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการทำขนมและบรรจุภัณฑ์ เช่น การใช้เทคโนโลยี oxygen absorber มาใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมไทย การทำขนมไทยโดยใช้แป้ง modified นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เยี่ยมชมโรงงาน กรรมวิธีการผลิตขนมไทยชนิดต่างๆ มากกว่า 20 ชนิด และยังได้ทดลองทำขนมไทยตำรับเมืองเพชรบุรีอย่างขนมลูกชุบผลไม้ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ Learning by doing และได้สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีในการทำขนมไทย และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อีกด้วย

   
 
นักเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ฝึกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ชั้น ม.5/2, 5/3 และ 5/4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพื่อสนองต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะวิทยากรคือ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ ครูผู้ควบคุมนักเรียนคือครูลัดดา เดชเจริญ และครูรุ่งทิพย์ บัวประคอง ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกทำปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยพืชที่นำมาฝึกเพาะเลี้ยงได้แก่ “พริกกะเหรี่ยง” ซึ่งเป็นพืชศึกษาจากโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

 

 
ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ระดับชั้น ม.4 ปี 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ ระดับ ม.4 ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ร่วมกับคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สภานักเรียน ตลอดจนคณะผู้บริหารและครูอีกจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน ฝึกความรับผิดชอบ การเสียสละ ความรักที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสถาบันโรงเรียนและครอบครัว นับเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้ผลเป็นอย่างดี
   
   
 
พิธีไหว้ครูประจำปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมีผู้อำนวยการพล อินทร์จันทร์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะครูของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ซึ่งตามคติประเพณีของคนไทยก่อนที่จะร่ำเรียนศิลปวิทยาการใด ๆ จะต้องมีการไหว้ครูก่อน ทั้งด้านการแสดง นาฎศิลป์ โขน ละคร เรียนฟันดาบ หรือแม้แต่การเรียนในปัจจุบันก็ยังสืบทอดประเพณีที่ดีงามเหล่านี้แก่ศิษย์
 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ปลูกป่าชายเลน

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน กองทัพบก (ภาคกลาง) หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี  

 

 

 

 
พรหมานุสรณ์ฯ ร่วมงานวันทะเลโลก ปี 2558

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดงานวันทะเลโลก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลาดจอดรถหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนได้มอบให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 , 5/7 แล 6/8 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2558 และร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดเจ้าสำราญ ซึ่งมีหน่วยราชการที่รับผิดชอบคือศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ควบคุมดูและนักเรียนโดยรองกมลวรรณ เกียร์ซ ครูจุฑามาศ วงษ์สวาท ครูธิติมา เลาหสินณรงค์ ครูวรรษธร วงษ์สวาท  มีพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี นิทรรศการวันทะเลโลก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าสำราญ

 

 

 

กิจกรรม ตักบาตร พัฒนาจิต

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ตักบาตร พัฒนาจิต เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีการทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน และ ฟังธรรมเทศนาในตอนเช้า

 

Thailand Educational Development and Evaluation Test

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
รายงานผลการประเมินเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งได้รับ
Username และ Password เพื่อเข้าฝึกฝนทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ในระบบคลังความรู้
TEDET จากสาธารณรัฐเกาหลี

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณครูขวัญฤทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โทรศัพท์ 032-425070 ต่อ 125 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน ตามหลักภูมิสถาปัตย์จากสิ่งก่อสร้างเดิมให้ดูเด่นเป็นสง่า ดูงดงามมากยิ่งขึ้น ต้อนรับวันเปิดภาคเรียน เป็นที่สนใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่ผ่านไปมา แวะเวียนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทุกวัน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทาสีรั้วโรงเรียนโดยความร่วมแรงใจแรงกายจากคณะครู พนักงาน ยาม เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการพล อินทร์จันทร์ ครูพลเทพ ทับศรีนวล และคณะครูบุคลากรอีกหลายท่าน นับเป็นความร่วมมือของบุคลากรจนได้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ลีลาวดีสโมสร

พัฒนาป้ายชื่อโรงเรียน

ปรับปรุงน้ำตกสวนป่าแดง

ทาสีรั้วโรงเรียน

ตีเส้นจราจร

ปลูกหญ้าสวนป่าแดง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่

1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบ ที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์
http://pisaitems.ipst.ac.th และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php

ที่มา :
http://www.ipst.ac.th/web/index.php/news-and-announcements/training-seminar/item/1534-pisa 


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
standard@ipst.ac.th
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

     
     

 

 

     
  Recommended sites
เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ

นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล นำเสนอข่าวสารด้านงานวิชาการของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานวัดผล ตลอดจนการประกาศผลการสอบของนักเรียน

 

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและอำนวยการ

นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง นำเสนอข่าวสารด้านงานบริหารกิจการนักเรียน ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน การติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน

 

เว็บไซต์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวิชัย ไหมจุ้ย นำเสนอข่าวสารด้านอำนวยการของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอำนวยการ งานบริหารบุคลากร งานพัสดุ ตลอดจนการประกาศการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

  เว็บไซต์กลุ่มบริหารทั่วไปและส่งเสริมการศึกษา

นางกมลวรรณ เกียร์ช นำเสนอข่าวสารด้านการบริหารทั่วไปและงานด้านส่งเสริมการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและของหน่วยราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา

   
 
 

Back to TOP

 

 


School Vision :

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรชั้นนำ ทำงานเป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก


Contact :

โทรศัพท์
032-425070
โทรสาร
032-425809
ที่อยู่ไปรษณีย์
278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Electronic mail
General Information: pmpsci@hotmail.com
Sales:
Customer Support:
Webmaster:

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ] หน่วยงานในโรงเรียน ] บทเรียนออนไลน์ ] แหล่งเรียนรู้ ] News ] TV Online ] มาตรฐานสากล ] สวนพฤกษศาสตร์ ] เพลงปลุกใจ ]

Copyright ฉ 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
promma_nusorn@hotmail.com หรือ pmpsci@yahoo.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 03/11/2016 12:10:44 +0700
Hit Counter