[Company Logo Image]

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ หน่วยราชการ เว็บไซต์ศิษย์เก่า สารบัญเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ News TV Online มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์ เพลงปลุกใจ

 

Home
พรหมานุสรณ์ รุ่น 1719
พรหมานุสรณ์ รุ่น 2022
พรหมานุสรณ์ รุ่น 2123
พรหมานุสรณ์ รุ่น 2224
พรหมานุสรณ์ รุ่น 3942

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเว็บไซต์ลีลาวดี

ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครู
สารสนเทศทางการศึกษา - ดัชนีทางการศึกษาข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบค้นข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร
หนัาหลัก

ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ผลการสอบ 1/2556

ตรวจสอบความเร็วเน็ต

 

 

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

แนวหน้า

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

 

เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

POST COMMENT จากศิษย์เก่า

 

ดูภาพข่าว

 

ทีน สราวุฒิ พุ่มทอง

คุณสราวุฒิ พุ่มทอง (ชื่อเล่น ทีน : ดารา - พิธีกร)

พ.ต.ท.ปณิธาน ยามานนท์

 

 

 

 

 

 

 

Back to TOP

 


Home ] พรหมานุสรณ์ รุ่น 1719 ] พรหมานุสรณ์ รุ่น 2022 ] พรหมานุสรณ์ รุ่น 2123 ] พรหมานุสรณ์ รุ่น 2224 ] พรหมานุสรณ์ รุ่น 3942 ]

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
promma_nusorn@hotmail.com หรือ pmpsci@yahoo.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 18/10/2016 10:17:13 +0700
Hit Counter