[Company Logo Image]

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ หน่วยราชการ เว็บไซต์ศิษย์เก่า สารบัญเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ News TV Online มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์ เพลงปลุกใจ

 

Home
Up

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเว็บไซต์ลีลาวดี

ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครู
สารสนเทศทางการศึกษา - ดัชนีทางการศึกษาข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบค้นข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร
หนัาหลัก

ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ผลการสอบ 1/2556

ตรวจสอบความเร็วเน็ต

 

 

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

แนวหน้า

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

 

สัญลักษณ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

     
 

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

อักษรย่อ

พ.บ.

 

 

 

 

ตราประจำโรงเรียน

"ตราช้างหมอบชูคบเพลิง" ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- ส่วนล่างเป็นลักษณะครึ่งวงกลม  เขียนอักษรว่า "พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"

- ส่วนกลาง เป็นรูปช้างหมอบ  หมายถึงวัดช้าง ซึ่งเรียนตั้งอยู่

- ส่วนบน เป็นคบเพลิง  หมายถึงแสงสว่างแห่งความรู้

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ชมพู  (หมายถึง ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี  มีความร่าเริง  มีความสามัคคี  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

 

 

 

 

สัญลักษณ์

หลวงพ่อป่าแก้ว  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแก้ว  ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่

 

 

 

 

คติธรรม

วายาเม  เถว  ปุริโส  เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร

 

 

 

 

คำขวัญ

ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  มีระเบียบวินัย

 

 

 

 

 ปรัชญา

สุขภาพดี  ความรู้เยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม 

     
   ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกลีลาวดี
     
 

 

 

 

 

 

Back to TOP

 

 

 

 

 

 

 


Back ] Home ] Up ] Next ]

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
promma_nusorn@hotmail.com หรือ pmpsci@yahoo.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 18/10/2016 10:17:11 +0700
Hit Counter